ZAČÍNÁME S INFINITE TAI CHI

V Infinite Tai Chi není žádná konečná meta, které bychom měli dosáhnout. Jak vyplývá z názvu, Infinite Tai Chi je nekonečné stejně jako život sám. I po 30-ti letech cvičení se stále těším na objevení další úrovně.
— Jason Chan

Celá sestava Infinite Tai Chi má pět částí a její provedení trvá asi 30 minut.

První tři části je možné se naučit při pravidelném cvičení za několik měsíců. Většině začátečníků však chvíli trvá, než začnou vnímat své tělo natolik, aby dokázali provést jednotlivé pohyby uvolněně a přirozeně bez jakékoli námahy a v souladu se svým dechem. Proto je zpočátku nutná velká trpělivost a sebemotivace.

Než můžeme začít pracovat s energií na vyšší úrovni, je třeba vybudovat základ – naučit se správný postoj, zvládnout jednotlivé pohyby a osvojit si správné dýchání. Ze začátku proto pracujeme na několika oblastech:

Ladnost a jemnost

Nejprve se učíme technicky provést jednotlivé pohyby a plynule je na sebe navázat. Většina začátečníků má tendenci používat příliš své paže a svaly. Tai-chi ale není o fyzické síle. Ve skutečnosti většina pohybů vychází ze správného postoje a  přenášení váhy. Jakmile máme nějaké napětí ve svalech, blokujeme energii. Z tohoto důvodu se na úplném začátku zaměřujeme více na ladnost a jemnost a správný postoj než zapamatování pohybů.

Preciznost a umění přirozeného pohybu

Postupně se učíme vnímat své tělo, souslednost jednotlivých pohybů a správné držení těla. Všichni máme jiné fyzické dispozice, proto každý můžeme provádět pohyb v jiném rozsahu. Důležité je vnímat, jak se my sami cítíme v jednotlivých pozicích a krocích, a přizpůsobit pohyb svému tělu, tak aby to bylo pro nás naprosto přirozené. Často je nutné opakovat jeden pohyb znovu a znovu, dokud nenajdeme optimální rozsah. Zároveň se učíme držet balanc a koordinovat pohyb rukou a nohou spolu s prací s chodidly a přenášením váhy.

Práce s dechem

Pokud chcete ovládnout svou mysl, nejprve ovládněte svůj dech.
— Jason Chan

Správné dýchání je základem pro zvládnutí umění Infinite Tai Chi.

Jakmile zvládneme jednotlivé pohyby, přidáváme práci s dechem. Učíme se zaměřit svůj dech do bodu Dan Tien, což je centrum našeho energetického hospodářství. Nachází tři prsty pod pupíkem a tři prsty dovnitř. Dýcháním do bodu Dan Tien posilujeme naše nižší čakry a docílíme správného držení těla. Tím, že zaměříme svůj dech a pozornost do tohoto bodu směřujeme tam i naši energii, kterou si tam ukládáme, abychom ji mohli kdykoli použit v běžném životě.

V celé sestavě až na výjimky začínáme pohyb s nádechem a dokončujeme s výdechem. Čím hlubší je náš dech, tím klidnější je naše mysl a my vnímáme energii na hlubší úrovni. Výdech dodává našim pohybům sílu, nádech nám pomáhá držet balanc.

Jakmile znají jednotlivé pohyby natolik, že o nich nemusí přemýšlet, většina studentů začne cítit energii CHI. Většinou se to projevuje mravenčením na konečcích prstů, pocitem, že něco nadnáší mé paže, nohy, drží mou páteř, vnímání tepla v určitých částech těla apod. Pak můžeme začít pronikat do Infinite Tai Chi hlouběji.

Balancování JIN a JANG

Většina z nás nemá rovnoměrně vybalancovanou energii JIN a YANG. Infinite Tai Chi kombinuje JIN a JANG energii.  Na pokročilé úrovni musí být tento rozdíl patrný v našich pohybech  – sílu provází ladnost.

Pokud jsme více „JIN“ naše pohyby jsou bez energie a není v nich síla. Při práci s vyššími energiemi jsme neukotvení, může se nám začít točit hlava a máme problémy s orientací a koordinací pohybů. V tomto případě je třeba zaměřit se na posílení prvních třech čaker například pomocí cvičení Infinite Chi Kung. Při cvičení Infinite Tai Chi je dobré zaměřit se na práci nohou a chodidel a prohloubit dech. Pomáhá i posílení fyzického těla například cvičením jógy nebo pilates.

Naopak pokud jsme více „JANG“, v našich pohybech schází ladnost, náš pohyb je spíše mechanický, máme problémy uvolnit tělo a plout s energií. V tomto případě je potřeba zaměřit se na relaxaci těla a mysli, posílit vnímání krásy například použitím jemné hudby, naladěním se na krásy přírody, obrácením pozornosti dovnitř a kultivací vnitřního úsměvu. Rovněž pomáhá praktikovat více JIN sestavy Infinite Chi Kung jako např. Golden Sun nebo Butterfly Sweeping.

Napojení se na přírodní elementy

Infinite Tai Chi spojuje čtyři přírodní elementy – oheň, voda, vzduch a země. Tyto elementy nevyjadřuje pouze náš pohyb. Infinite Tai Chi je práce s energií. Studenti se postupně učí napojit se na tyto elementy a využít jejich sílu k posílení nebo uzdravení. Ze začátku používáme vizualizaci a představivost, postupně se stane energie těchto elementů pro nás naprosto reálná a hmatatelná.

Oheň  - Při cvičení se soustředíme na kultivaci a ukládaní mocné energie ohně do oblasti Dan Tien. Někdy říkáme, že kultivujeme věčný plamen. Tato energie nám pomáhá rozpouštět toxické a škodlivé programy, které v sobě všichni denně akumulujeme. A dodává nám odvahu jednat. V sestavě Infinite Tai Chi a Infinite Chi Kung představuje energii ohně např. symbol zlatého slunce.

Voda - Element vody má schopnost uklidnit a harmonizovat naši energii a uklidnit naše emoce. Je to velmi jemný element napojený na naše srdce a cit. Element vody představují velmi ladné JIN pohyby.

Vzduch - Při cvičení Infinite Tai Chi a Infinite Chi Kung kultivujeme životodárnou sílu CHI. Nevdechujeme tudíž pouze vzduch, ale CHI. Pomalými pohyby otvíráme energetické dráhy, CHI pak vdechujeme do každé buňky našeho těla. Tím se aktivuje samoléčící schopnost našich těl a my získáme více vitality.

Země - Energie země je silná a velmi pevná. Napojení na tuto energii nám pomáhá cítit se bezpečně a silně v životě. Energie země posiluje naše fyzické tělo, náš charakter a aktivuje naši vnitřní sílu. Energie země je vyjádřena JANG pohyby a naším pevným postojem a chodily zapuštěnými do země.

Vše výše popsané je základ pro to, abychom dokázali proniknout do Infinite Tai Chi na hlubší úrovni a pochopit jeho podstatu. Zvládnutí výše uvedených dovedností není otázka několika měsíců. Často to trvá celé roky. I poté, co budeme znát všechny pohyby nazpaměť, je budeme neustále zlepšovat. Naše provedení Infinite Tai Chi se bude rok od roku měnit, tak jak se bude měnit naše energie. Bude se stávat krásnější, okouzlivější a mocnější.

Dobrý učitel vás dokáže povzbudit, abyste dosáhli další úrovně. Nemůžete ale pouze kopírovat učitele, musíme se stát tím nejlepším ze sebe, ne pouhou kopií někoho jiného.
— Jason Chan