PŘÍNOSY pravidelného cvičení Infinite Tai Chi a Infinite Chi Kung

Cvičením sestav Infinite Tai Chi a/nebo Infinite Chi Kung  pouhých 20 – 30 minut denně, 5 dní v týdnu po dobu několika měsíců, můžeme výrazně zlepšit svůj život. Tyto sestavy vyžadují jen velmi malý prostor a velmi málo času, nicméně přínosy cvičení jsou obrovské.

Zde jsou uvedeny některé z benefitů, které zaznamenali lidé cvičící Infinite Tai Chi a Infinite Chi Kung více než 10 let:

Fyzická úroveň - vitalita

 • Zlepšení síly, balance a flexibility
 • Zlepšení vitality
 • Snížení tělesné hmotnosti
 • Zlepšená kondice a fungování vnitřních orgánů
 • Zlepšení smyslového vnímání (zlepšení zraku, rozeznávání chutí a zlepšení sluchu)
 • Snížení ztuhlosti kloubů a bolestivosti kloubů
 • Zlepšení spánku
 • Zlepšení schopnosti uvolnit a relaxovat tělo

Mentální úroveň - vyrovnanost

 • Zlepšení soustředění a schopnosti koncentrace
 • Zlepšení sebekázně a disciplíny
 • Zlepšení schopnosti řešit problémy v běžném životě bez emocionálního vypětí
 • Otevření nervových drah v mozku a zvýšení schopnosti využívat kapacity obou mozkových hemisfér – to vede ke zlepšení paměti, schopnosti řešit problémy, využívat intuici a uvolnění kreativity

Emocionální úroveň - harmonie

 • Zvýšení pocitu míru a klidu
 • Snížení stresu a napětí
 • Snížení výkyvů nálady a emocí

Psychická a duchovní úroveň - nadhled

 • Rozvoj psychických schopností jako jasnovidectví a telepatie
 • Zlepšení přirozených léčitelských schopností
 • Zlepšení porozumění významu snů
 • Zlepšení sebeuvědomění a síly mysli

 

Tai Chi by mohlo být klidně také nazýváno “medicína v pohybu”. Existuje stále více důkazů, že toto body & mind cvičení má velký účinek na léčení a prevenci řady zdravotních problemů.
— Harvard Medical School's Harvard Health Publication, květen, 2009