JASON CHAN

Jason Chan je duchovní učitel, léčitel a mistr tai chi. Jeho energie a učení změnilo a obohatilo životy stovkám jeho nejbližších studentů a ovlivnilo životy tisíců dalších lidí, kteří se zúčastnili některého z jeho workshopů nebo studijních pobytů v Evropě, Americe nebo Asii.

Jason původně pochází z Hong Kongu. Klasickou formu tai-chi se naučil jako malý chlapec od svého otce. Jako teenager se však začal více zajímat o bojová umění a stal se mistrem Kung Fu.

Po přestěhování do Velké Británie se začal zajímat o duchovní poznání. A před více než 20-ti lety vytvořil svou vlastní formu tai chi známou jako Infinite Tai Chi. Tuto formu tai chi vytvořil primárně jako prostředek pro osobní a duchovní rozvoj, který pomáhá studentům vybudovat vnitřní sílu a mír.

Později vyvořil další formy holistických cvičení - Infinite Chi Kung a Infinite Chi Yoga. Velký důraz v jeho učení je kladen na pravidelnou meditaci. Jason učí své studenty svou vlastní formu meditace založenou na práci s energií, která je nazývána Infinite Meditation. Všechny výše uvedené techniky jsou souhrnně nazývány "The Infinite Arts".

Jason Chan zasvětil svůj život sdílení benefitů "The Infinite Arts". Jeho hlavní inspirace je pomoci co nejvíce lidem vést naplněný a šťastný život a zároveň najít jejich duchovní poslání a smysl vlastní existence.

Jeho kurzy jsou unikátní kombinací energetických cvičení, meditace, práce s energií a cvičení mysli včetně transformace hluboko uložených sebedestruktivních myšlenkových programů.

Jason Chan je rovněž autorem několika vysoko hodnocených knih, které shrnují jeho vlastní praktické poznatky o duchovním procitnutí.

Více informací o Jasonovi Chanovi, jeho kurzech, knihách a DVD je možné nalézt na www.lightfoundation.com nebo na www.theinfinitearts.com.

Mé unikátní duchovní praktiky vždy kladou velký důraz na práci s energií. Sám jsem nikdy slepě nenásledoval žádného duchovního guru, takže nezdůrazňuji cestu oddanosti vedoucí k duchovnímu probuzení.
Protože většina lidí v západním světě se řídí spíše svou hlavou než srdcem, mají tendeci se o duchovní cestu oddanosti moc nezajímat.
Kombinace práce s energií spolu s meditací je velmi praktická a má výhody, jak pro duchovní pokrok, tak i pro světský život. Jedním z úžasných vedlejších efektů cvičení The Infinite Arts je pevné zdraví, posílení sebeuvědomění, vnitřní radost a harmonie. Ale tato naše práce s energií dokáže mnohem víc, může nás nakonec dovést až k poznání nejvyšší pravdy.
— Jason Chan