CO JE INFINITE MEDITATION

Infinite Meditation je nejhlubší umění, které učí Jason Chan.

Infinite Meditation vznikla z Jasonova vlastního hlubokého duchovního procitnutí a duchovní vize. Je to dynamická forma meditace založená na napojení na vyšší vědomí/světlo/pravdu prostřednictvím kultivace silné vnitřní energetické vibrace, která umožní překonat omezení nižšího já a závislostí ega.

Meditace, harmonie

Tato forma meditace je univerzální systém, který může praktikovat kdokoli – ať už následuje nějakou duchovní cestu nebo náboženství a nebo nemá žádnou specifickou víru.

Jakmile dokážeš úplně otevřít své srdce a napojit se na krásu své duše, staneš se jedním z nejokouzlivějších lidí na světě.
— Jason Chan

Klíčem k opravdovému praktikování Infinite Meditation je práce s energií. Pokud je naše energetická vibrace nízko, je velmi těžké uklidnit mysl. Většina začátečníků proto provádí určitou formu relaxace a antistresového cvičení a nedokáže se dostat příliš hluboko. Při Infinite Meditation proto kultivujeme silnou, jasnou vnitřní energii. Díky tomu dokážeme během meditace zůstat ve stavu vyššího vědomí delší dobu a ponořit se hlouběji.

Jedním z podstatných aspektů Infinite Meditation je, že nám skutečně dokáže pomoct otevřít naše srdce, abychom mohli zažít bezpodmínečnou lásku hluboko v nás. Dlouhodobé praktikování Infinite Meditation pomáhá změnit nevědomé negativní a destruktivní programy, které máme uložené hluboko v naší mysli a těle.

Skutečná meditace je pro naši duši/naše pravé Já. Rozhodně to není jen relaxační cvičení a dočasný útěk před problémy běžného života. Je to nástroj, jak osvobodit naši mysl od iluzí ega a poznat Pravdu.

Většinou je však potřeba spoustu trpělivosti, bdělosti a pilné práce s energií, abychom zvýšili naše vědomí. Ale jakmile dokážeme při meditaci zůstat plně přítomní a bdělí, můžeme najít úplné řešení všech našich osobních problémů a staneme se super-kreativními.

Benefity dlouhodobého praktikování Infinite Meditation:

  • kutivuje vnitřní klid a rozzařuje naši bytost,

  • harmonizuje mysl, emoce, tělo a duši,

  • pomáhá nám vidět náš život v širší perspektivě bez iluzí ega a díky tomu najít řešení našich problémů,

  • napojení na vyšší energii dokáže transformovat naši mysl, odstranit sebedestruktivní programy a uzdravit naše tělo,

  • zlepší se schopnost soustředit se,

  • zíkáme přístup k neomezenému zdroji moudrosti, pravdy a lásky.

Tohle je základ, na kterém můžeme postavit svou spokojenost v životě, bez ohledu na to, jakým překážkám čelíme.

Při Infinite Meditation strávíme poměrně dost času kultivací chi. A to z toho důvodu, že nám to velmi pomůže získat čirost mysli. Nejdříve aktivujeme chi, poté uklidníme naši mysl, a pak používáme představu jasného slunečního světla, které naplňuje naše tělo všepohlcující září. Jakmile dokážeme vypěstovat tento vnitřní jas, světlo přirozeně vstoupí do celého našeho života.
— Jason Chan