CO JE INFINITE MEDITATION

Infinite Meditation je nejhlubší umění, které učí Jason Chan.

Infinite Meditation vznikla z Jasonova vlastního hlubokého duchovního procitnutí a duchovní vize. Je to dynamická forma meditace založená na napojení na vyšší vědomí/světlo/pravdu prostřednictvím kultivace silné vnitřní energetické vibrace, která umožní překonat omezení nižšího já a závislostí ega.

Meditace, harmonie

Tato forma meditace je univerzální systém, který můžete praktikovat, ať už následujete nějakou duchovní cestu nebo náboženství a nebo nemáte žádnou specifickou víru.

Jakmile dokážeš úplně otevřít své srdce a napojit se na krásu své duše, staneš se jedním z nejokouzlivějších lidí na světě.
— Jason Chan

Klíčem k opravdovému praktikování Infinite Meditation je práce s energií. Pokud je vaše energetická vibrace nízko, je velmi těžké uklidnit mysl. Většina začátečníků proto provádí určitou formu relaxace a antistresového cvičení a nedokáže se dostat příliš hluboko. Při Infinite Meditation proto kultivujeme silnou, jasnou vnitřní energii. Díky tomu dokážete během meditace zůstat ve stavu vyššího vědomí delší dobu a ponořit se hlouběji.

Jedním z hlavních přínosů Infinite Meditation je, že vám dokáže pomoct otevřít srdce, abyste mohli zažít bezpodmínečnou lásku hluboko ve vás. Dlouhodobé praktikování Infinite Meditation pomáhá změnit nevědomé negativní a destruktivní programy, které máme uložené hluboko v naší mysli a těle.

Skutečná meditace je pro naši duši/naše pravé Já. Rozhodně to není jen relaxační cvičení a dočasný útěk před problémy běžného života. Je to nástroj, jak osvobodit naši mysl od iluzí ega a poznat Pravdu.

Benefity dlouhodobého praktikování Infinite Meditation:

  • kutivuje vnitřní klid,

  • harmonizuje mysl, emoce, tělo a ducha,

  • pomůže vám vidět váš život v širší perspektivě bez iluzí ega a díky tomu najít řešení vašich problémů,

  • napojení na vyšší energii dokáže transformovat vaši mysl, odstranit sebedestruktivní programy a uzdravit vaše tělo,

  • budete schopni se lépe soustředit,

  • zíkáte přístup k neomezenému zdroji moudrosti, pravdy a lásky.

Tohle je základ, na kterém můžete postavit svou spokojenost v životě, bez ohledu na to, jakým překážkám čelíte.

Při Infinite Meditation strávíme poměrně dost času kultivací chi. A to z toho důvodu, že nám to velmi pomůže získat čirost mysli. Nejdříve aktivujeme chi, poté uklidníme naši mysl, a pak používáme představu jasného slunečního světla, které naplňuje naše tělo všepohlcující září. Jakmile dokážeme vypěstovat tento vnitřní jas, světlo přirozeně vstoupí do celého našeho života.
— Jason Chan