CO JE INFINITE TAI CHI

Infinite Tai Chi má vlastní život, vlastní energetické pole. Mění vás a vy měníte je. Zachrání vás před utonutím v bouři života.
Je to tanec duše.
— Jason Chan

Účel a princip Infinite Tai Chi

Infinite Tai Chi je komplexní cvičení, které spojuje prvky jemného fyzického pohybu a práce s dechem. Vychází ze starodávného čínského bojového umění a taoistického vnímání věčného koloběhu života.

Infinite Tai Chi však není bojové umění!

Základním principem Infinite Tai Chi je nekonečnost, krása a harmonie života. Bylo vytvořeno mistrem Jasonem Chanem před více než 20-ti lety. A slouží speciálně k tomu, aby lidem pomohlo v dnešní hektické době najít klid a harmonii a aktivovat jejich vnitřní sílu. A tudíž vnést do jejich životů více vitality, zdraví, radosti a porozumění.

Pohyby Infinite Tai Chi

V Infinite Tai Chi na rozdíl od klasických stylů tai-chi nepočítáme počet pohybů. Jde nám o souvislý harmonický pohyb. Postupně pracujeme se všemi energetickými centry, přičemž začínáme v prvních částech sestavy se spodními čakrami a postupně otevíráme a harmonizujeme vyšší energetická centra. V celé sestavě pracujeme především se srdeční čakrou.

Při cvičení zapojujeme celé tělo. Každý pohyb má svůj účel. V pohybech kombinujeme sílu a jemnost, aktivitu a klid, kroky dopředu a dozadu, pohyb nahoru a dolů. Tím dochází k vybalancování naší JIN a JANG energie.

Krása Infinite Tai Chi

Infinite Tai Chi je však mnohem víc než jen ladný pohyb a relaxační cvičení. Je to meditace v pohybu. Napojení na čistou přírodu a uvědomění si naší pravé podstaty. Infinite Tai Chi nás posouvá dál od našich sofistikovaných fyzických těl a neustále bloumající mysli. Díky tomu objevíme své vědomé JÁ, svou vnitřní krásu a sílu, které se potom manifestují v našich pohybech.

V klasickém tai-chi se všichni v podstatě pohybují stejně. Infinite Tai Chi u každého vypadá trochu jinak – pohyby se přirozeně přizpůsobí energii studenta. Energie Infinite Tai Chi nás přirozeně vede k tomu, abychom opustili své představy o tom, co jsme nebo co umíme, a otevřeli se vyšší energii, která dokáže transformovat celou naši bytost a navrátit nás do našeho přirozeného stavu klidu a harmonie.

Práce s energií v Infinite Tai Chi

Na pokročilejší úrovni začneme vnímat jednotlivé vrstvy naší energie a postupně dokážeme nasměrovat životní sílu CHI tam, kde máme nějaké energetické bloky. To má obrovský pozitivní dopad na všechny úrovně našeho bytí, mnohem větší než jakákoli forma fyzického cvičení.

  • Na fyzické úrovni dochází ke zpomalení procesu stárnutí a léčení zdravotních potíží,
  • Na emocionální úrovni rozpouštíme staré křivdy, bolesti a strachy,
  • Na mentální úrovni rozšiřujeme své vědomí a procitáváme duchovně.

Zároveň začínáme vnímat energii všeho kolem nás a vidět se jako součást velkého nekonečného celku. Jakmile začneme rozumět sobě, rozumíme lépe i svému okolí a naše vztahy se stávají harmoničtější. Uzdravujeme sami sebe, podporujeme život a vše kolem nás, stáváme se vřelejšími a láskyplnějšími. Náš život je šťastnější a naplněnější.

Motivace je klíč

Vše však záleží na motivaci a inspiraci studenta. To je u každého individuální. Žádný důvod ke cvičení Infinite Tai Chi není špatně a nadřazený jinému. Často však může trvat řadu let, než se naučíme provést Infinite Tai Chi tak, abychom „pluli jako velká řeka a byli pevní jako hora“.

Nicméně, každé úsilí se počítá. Kdykoli uklidníme svou mysl, otevřeme a zharmonizujeme své energetické dráhy, naše energetické vibrace se zvýší. Je pak pro nás mnohem snadnější překonat rezistenci a osvojit si nějaký pozitivní návyk – zdravě jíst, pravidelně cvičit, meditovat, uvolnit své tělo atd. Později toto přestane být úsilí, my se začneme přirozeně věnovat aktivitám, které nás více vracejí k našemu skutečnému JÁ.

Když učíme Infinite Tai Chi, neučíme pouze fyzický pohyb, učíme o životě jako takovém. Infinite Tai Chi je především práce s energií, je ale také naplněné přirozenou krásou, čistou láskou a opravdovým soucitem.
— Jason Chan o Infinite Tai Chi